Poliklinika Šlaj Anić – Oddelek za ortodontijo

ortodoncija

 V specialistično stomatološko Polikliniko Šlaj Anić, ki se nahaja na Štoosovi 26 v Zagrebu, naročamo paciente z napotnico za ortodontsko zdravljenje ali fiksni zobni aparat. Zobni aparat dobi pacient brez čakalne dobe. Zdravljenje poteka po sistemu čezmejnega zdravstva na napotnico s povračilom stroška za opravljeno zdravljenje.

kontakt 2. številka
poslji-gumb-slider

Čakalne dobe za zobni aparat na napotnico so v Sloveniji v povprečju 5 do 7 let ali celo več. Ne obstaja ortodont, ki lahko pacienta sprejme brez čakalne dobe ali v času, ki je kot stopnja nujnosti napisana na napotnici. Starši otrok, ki imajo napotnico za zobni aparat, so tako v stresu in dilemi ali otroka zdraviti samoplačniško. Naš odgovor temu je ‘NE’. Otrok je obvezno zavarovana oseba, ki ji pripada zobni aparat na račun obveznega zavarovanja in je njegova pravica, da dobi:

 • zobni aparat na napotnico v tujini (Zagreb) brez čakalne dobe,
 • primerno, varno, kakovostno ortodontsko zdravljenje, ki temelji na pravočasni in točni diagnozi. Zamujena diagnostika lahko ima za otroka hude okvare in posledice na zdravju zob, med njimi je zaradi zamujenega zdravljenja najpogostejša puljenje stalnih zob, ozko razvita čeljust in obrazna deformacija,
 • zdravljenje po zadnji sprejeti medicinski deontologiji, ki vključuje zdravljenje istočasno na obeh čeljustih in ne traja več kot 2 leti, ali kot je običajno leto dni in pol,
 • prijaznega, usposobljenega ortodonta, ki pozitivno vpliva na otrokovo duševno zdravje in počutje,
 • pojasnilno dolžnost staršem, ki so odgovorni za zdravljenje otroka, da so v celoti seznanjeni s terapijo, prihodi, pričakovanimi rezultati in stopnjo deformacije z opredelitvijo dentalnih in morfoloških nepravilnosti, ki jih bo ortodont na otroku zdravil,
 • varstvo pravic pacienta- otroci so po zakonodaji, ki ureja pravice pacienta posebej (najbolj!) varovana skupina, pri kateri se s prejetim zdravljenjem vpliva na otrokove koristi, ki so zdrava, pravilna rast in razvoj.

(povzeto po Zakonu o pacientovih pravicah)

V HAPPYMEDU-u se specializirano ukvarjamo s čezmejnim zdravljenjem na napotnico in smo edini izvajalec zasebne službe, ki nudi pacientom celovito oskrbo, ki temelji na:

  • vrhunski ortodont/izvajalec- otroka zdravi vodilni specialist, profesor, znanstveni delavec Prof. dr. sc. Martina Šlaj, dr. dent. med., specialist
   ortodontije.
  • sestava vloge za povračilo stroška zdravljenja, ki se po ali vmes med zdravljenjem, naslovi na ZZZS.
  • reševanje vseh vprašanj in postopkov z napotnico (prenos napotnice, pregled stopnje nujnosti, drugo) za zanesljiv vpis v čakalni seznam pri izvajalcu v tujini in zanesljivo povračilo stroška zdravljenja.

Prof. dr. sc. Martina Šlaj, je visoko usposobljen ortodont za zdravljenje srednje, težke, zelo težke deformacije ter kompleksnih primerov, ki zahtevajo interdisciplinaren pristop ter ga pacientom omogoča na enem mestu. Poliklinika Šlaj Anić je namreč edina specialistična zasebna stomatološka klinika v JV Evropi, primerljiva z UKC Ljubljana po dejavnosti in specializiranosti kadra.

martina šlaj

Metoda

Povračilo stroška

Koristi

Opis posega
Postopek

1. OTROKA VPISUJETE PRVIČ

 

Če se z napotnico naročate v HAPPYMED prvič, to je, da otrok še ni vpisan pri izvajalcu v R Sloveniji, imejte ob naročilu pred seboj napotnico, da nam po telefonu 041 980 950 ali na e-mail info@happymed.si sporočite stopnjo nujnosti in čas, do kdaj se mora otrok naročiti.
Termin za prvi pregled in postavitev zobnega aparata dobi otrok brez čakalne dobe.

 

2. OTROK JE ŽE VPISAN PRI IZVAJALCU V R SLOVENIJI

 

K nam lahko otroka prestavite, pri tem morate napotnico pri izvajalcu v R Sloveniji dvigniti in otroka izpisati iz čakalnega seznama. V kolikor bi imeli pri dvigu napotnice težavo, lahko prenos naročite pri nas na info@happymed.si, kjer navedete podatke o pacientu in izvajalcu. Prenos opravljamo skladno po zakonodaji, ki ureja pacientove pravice. Ko imate napotnico pri sebi, naročite otroka na prvi pregled po telefonu 041 980 950 ali zgornji e-mail. Otroka je v tem primeru potrebno naročiti takoj, zato v vsakem primeru preverimo stopnjo nujnosti na napotnici in čas, ko je otroka potrebno naročiti.

Termin za prvi pregled in postavitev zobnega aparata dobi otrok brez čakalne dobe.

3. OTROK SE ZDRAVI PRI ORTODONTU V SLOVENIJI, A NEUSPEŠNO ALI PREPOČASI

 

Otroka imate starši pravico izpisati od ortodonta, kjer otrok ni deležen zanj primerne, kakovostne in pravočasne ortodontske terapije in ga imate pravico prestaviti k nam.

Ker gre za formalen postopek, svetujemo, da se za prenos zdravljenja obrnete na nas, kjer bomo postopek uredili po hitrem in zakonodajno ustreznem postopku.

4. OTROK ŠE NIMA NAPOTNICE

HAPPYMED ni pristojen za izdajo napotnice, za to so pristojni izključno zobozdravniki ali zobozdravniki specialisti. Vendar, če menite, da vaš otrok potrebuje zobni aparat in mu osebni zobozdravnik ne želi napisati napotnice, svetujemo, da otroka naročite k nam na pregled, na katerem bo ortodont podal stopnjo deformacije ali indeks, ki je potreben za potrditev ali je pacient kandidat za zobni aparat na napotnico ali ima ‘zgolj’ estetsko deformacijo, ki se ne zdravi na račun javnih sredstev ali obveznega zavarovanja.

Odrasli ali osebe, ki napotnice niso dobile do dopolnjenega 16. leta, so po pravilih obveznega zavarovanja samoplačniki, a jih še posebej vabimo k ortodontu v Polikliniki Šlaj Anić, saj lahko trdimo, da boljših ortodontov v širši EU regiji za svoje zobe in končen rezultat ne bodo našli. Odraslim pacientom svetujemo tudi sekundarno zdravljenje ali da se zaradi neustreznih rezultatov pri obstoječem ortodontu prestavijo na zdravljenje v Polikliniko Šlaj Anić.

Pravočasna ortodontska terapija je pri otrocih ključnega pomena.

PLAČILO ORTODONTSKE TERAPIJE  V TUJINI

Pravila obveznega zavarovanja dopuščajo zdravljenje na napotnico v tujini na način, da pacient storitev plača, po zaključenem zdravljenju pa ima pravico zahtevati povračilo stroška za zdravljenje. Plačilo (katerekoli) storitve na napotnico je tako obvezno. Cena za zobni aparat s kompletno terapijo znaša od 2.600 EUR do 3.200 EUR.

 

Za starše, ki se odločijo, da bodo otroka zdravili, izdela ortodont v Polikliniki Šlaj Anić kompletno analizo stanja (cena znaša 1.000 EUR in se všteje v ceno terapije), kar je finančni pogoj za začetek zdravljenja in postavitev zobnega aparata.
Plačilo storitve je v kunah ali s kartico, klinika evrov ne sprejema.

 

Kandidati
Povračilo

POVRAČILO STROŠKA ZDRAVLJENJA

Sestavo vloge za povračilo stroška zdravljenja lahko starši opravite sami in se za vsa vprašanja obračate na pristojno enoto ZZZS. Ali pa sestavo vloge naročite pri nas. V ORTODONT TAKOJ izvajamo največ tri sestave dokumentacije; 1. po opravljenem pregledu in namestitvi zobnega aparata, 2. po prvi polovici zdravljenja, 3. po zaključenem zdravljenju. Cena posamične storitve je 75,00 € + ddv. V primeru, da naročite storitev po zaključenem zdravljenju je strošek storitve 180 €  + ddv.

Kandidati
Metoda

METODA ORTODONTSKEGA ZDRAVLJENJA

Ortodontsko zdravljenje se izvaja po najnovejših in v zasebni ortodontiji uveljavljenih metodah. Ortodont kot avtoriteta na področju klinične, praktične in teoretične ortodontije izvaja zdravljenje, ki ni daljše od dveh let, zdravljenje poteka na obeh čeljustih in z uporabo zobnih aparatov vodilnih svetovnih proizvajalcev.

Kandidati
Posebnosti

POSEBNOSTI

Pacientu lahko ortodont zobni aparat namesti že na prvem pregledu.

Pacient, ki mu ortodont na pregledu ugotovi morfološke nepravilnosti, ki zahtevajo kirurško maksilofacialno obravnavo, dobi pisno diagnozo, s katero se starši pacienta obrnejo na osebnega zobozdravnika, ki napiše otroku napotnico za specialista. Maksilofacialni poseg lahko na napotnico opravi pacient v Polikliniki Šlaj Anić po enakem sistemu, to je s povračilom stroška zdravljenja.

 

Zobni aparat se namesti na zdrave zobe. Kadar ima pacient karies, ga lahko pozdravi in dobi zobno zalivko v Polikliniki Šlaj Anić.

Potek
Koristi

KORISTI ZA VAŠEGA OTROKA

Pravočasno zdravljenje

 

Največja korist je vsekakor pravočasno zdravljenje in namestitev zobnega aparata, s katerim ortodont vpliva na pravilno rast in razvoj zob, čeljusti in obraza.

 

Čas za pacienta

V javnem zdravstvu je čas za pacienta določen na 15 minut, kar po logiki splošnega razmišljanja ne more biti v pacientovo korist. Pri zasebniku pa je čas za otroka namenjen otrokovim potrebam in seznanitvi staršem otroka s terapijo, ter tako čas ni vezan na sistemska pravila.

Boljše, najboljše metode in zobni aparati

Otrok je deležen metode, s katero se zdravijo zobje v njegovo največjo korist. Znova poudarjamo- brez nepotrebnega puljenja zob, ki je lahko (in tudi največkrat je!) posledica neangažiranosti, zapoznelosti in strokovne neusposobljenosti ortodonta, nato izpostavljamo zdravljenje na obeh čeljustih istočasno in ne, kot je to (pre)pogosto v javni ortodontiji, da otroka ortodont zdravi dve leti na eni, nato pa dve leti na drugi čeljusti. Kar znaša skupaj štiri leta in z retencijo vred tudi do šest let. Tako zdravljenje je posledica pravil koncesije.
Otrok ali starši zanj pri zasebniku soodločajo o vrsti aparata in lahko izberejo zobni aparat, s katerim ima otrok dobro samopodobo, namesto, da zobni aparat skriva in je zaradi zdravljenja v položaju sramu ali nelagodja.

 

Zdravljenje pri zasebniku ni primerljivo z zdravljenjem v javnem sektorju

To so nas naučili izmučeni starši, ki z otrokom hodijo vedno znova in samo na preglede in se jim ortodont zobnega aparata ne namesti. Ortodont jih vedno znova odslovi, da otrok še ne rabi aparata, kar ne drži, saj sicer otrok ne bi imel napotnice za zobni aparat. Nato, ko starši kličejo ortodonte v ordinacije in jih ne dobijo na telefon. Nato, ko gre ortodont na dopust ali porodniško in nima nadomeščanja. Starši doživljajo zaradi tega toliko stresa in jeze, da prav vsakega vabim, da se prepriča o naši ortodontiji in skrbi za varstvo največjih koristi s prejetim zdravljenjem za svojega otroka ter celoviti obravnavi, ki jo otrokom nudimo.
 

klinika
ordcinacija 1

REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN

Telefonsko naročanje od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure na 041 980 950

E-poštno naročanje: info@happymed.si.

Več informacij

VEČ INFORMACIJ O ORTODONTSKI TERAPIJI

Trajanje terapije: 6 do 24 mesecev, po potrebi dlje.
Bolečina: Ob postavitvi zobnega aparata se lahko prvi dan pojavi blaga bolečina.
Vrsta zobnega aparata: Na podlagi prvega pregleda specialist ortodont priporoča najbolj primerno terapijo in zobni aparat.
Kontrolni pregled: Kontrolni pregledi so večinoma vsake 8 tednov, po potrebi tudi na krajši časovni razmik.

cena posega

Cena terapije:

Cena ortodontske terapije: od 2.600,00 EUR

Cena se oblikuje na podlagi vrste terapije, težavnosti in trajanja le-te ter izbiri bravic. V polikliniki so specializirani za težje interdisciplinarne primere, kjer klasična terapija ne pride v poštev.

 

narocanje

Naročanje:

041 980 950 od 8:00 do 16:00 ure
kontakt happymed info@happymed.si
šlaj zemljevid